Anàlisis Predictius

¿Podem predir quins són els nostres clients més propensos a comprar els nostres productes el proper mes?
¿Podem predir quins seran aquests productes?