Fidelització de Clients

¿Quins són els principals factors que fidelitzen els nostres clients?
¿Cóm podem potenciar-los?